mail@just-christensen.dk

Ergoterapeut

Marie Louise Just Christensen

Kontakt og Priser

Undervisning og supervision,
på jeres arbejdsplads på Sjælland:


726kr. pr. time eksklusiv moms.

Deltager maksimum er 10.
Kørselsgodtgørelse fra hjemadresse efter statens kørseltakster.


Undervisning udover Sjælland og/eller for over 10 deltagere, aftales pris individuelt.

 
 
 
 

JEG TILBYDER

Lifestyle Redesign

Undervisning for ergoterapeuter

Få viden om hvordan en Lifestyle redesign gruppe opstartes og får succes. Hvordan foregår Lifestyle Redesign helt nede på  'gulv-niveau'?

Få tilrettelagt Lifestyle Redesign for din patientgruppe...

Kontakt

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Dysfagi - Synkeproblemer

Fagligt personalemøde for SSH/SSA

Oplæg for ergoterapeuter

Fagligt personalemøde for SSA/SSH:

Hvordan opdager vi at der er synkeproblemer? Hvad kan vi gøre for at forbedre synkefunktionen - i en travl hverdag?

For ergoterapeuter:

Hvordan støttes plejepersonalet i at efterleve anbefalinger mod synkeproblemer? Hvordan støttes plejepersonalet i at udføre og implementere udførelse af dysfagiscreening?

Kontakt

Kognitiv træning

Undervisning for ergoterapeuter

Viden for ergoterpeuter om de oftest sete kognitive dysfunktioner. Hvordan undersøger og træner vi? Hvordan bruger vi vores terapeutrolle som træningsredskab? Hvordan formidler vi til plejepersonale så kognition trænes i ADL?

Kontakt