mail@just-christensen.dk

Ergoterapeut

Marie Louise Just Christensen

Dysfagi

Undervisning for ergoterapeuter


Hvordan kan ergoterapeuter forbedre compliance for plejepersonale?


Jeg tilbyder en praksisnær undervisning i hvordan screeningsværktøjer kan implementeres hos plejepersonale.

Vi kommer omkring hvordan samarbejdet med plejepersonalet styrkes og hvordan plejepersonalet rustes til at varetage opgaven at screene for dysfagi. Samt og ikke mindst sættes processen i perspektiv, for hvad kan vi forvente?


Undervisningen tager 1 1/2 time og vil foregå på jeres arbejdsplads.Undervisning for plejepersonale og sygeplejersker


Synkeproblemer (dysfagi) er et ofte set problem for plejepersonalet

- men hvad kan I gøre?!

 

Følger af synkeproblemer kan være påvirket livskvalitet, underernæring, lungebetændelse og dødsfald. Tiltag som forbedrer synkefunktionen er viden om synkefunktionen, lejring, mad og drikkes konsistens, omgivelser og hvordan der støttes under måltidet.

Undervisningen kommer samtidig omkring opsporing og hvilke tiltag I kan gøre jer i en travl hverdag?
Hvordan kan borgerens ønsker for mad og drikke der giver livskvalitet møde behovet for restriktioner?


Jeg tilbyder et fagligt et personalemøde på 1 time. Dette kan tilpasses jeres behov.JEG TILBYDER

Lifestyle Redesign

Undervisning for ergoterapeuter

Få viden om hvordan en Lifestyle redesign gruppe opstartes og får succes. Hvordan foregår Lifestyle Redesign helt nede på  'gulv-niveau'?

Få tilrettelagt Lifestyle Redesign for din patientgruppe...

Kontakt

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Dysfagi - Synkeproblemer

Fagligt personalemøde for SSH/SSA

Oplæg for ergoterapeuter

Fagligt personalemøde for SSA/SSH:

Hvordan opdager vi at der er synkeproblemer? Hvad kan vi gøre for at forbedre synkefunktionen - i en travl hverdag?

For ergoterapeuter:

Hvordan støttes plejepersonalet i at efterleve anbefalinger mod synkeproblemer? Hvordan støttes plejepersonalet i at udføre og implementere udførelse af dysfagiscreening?

Kontakt

Kognitiv træning

Undervisning for ergoterapeuter

Viden for ergoterpeuter om de oftest sete kognitive dysfunktioner. Hvordan undersøger og træner vi? Hvordan bruger vi vores terapeutrolle som træningsredskab? Hvordan formidler vi til plejepersonale så kognition trænes i ADL?

Kontakt