Dysfagi

Dysfagi


Synkeproblemer (dysfagi) er et ofte set problem for plejepersonalet

- men hvad kan I gøre?!

 

Synkeproblemer kan opstå ved:

- Aldring

- Parkinson

- Alzheimers demens

- Apopleksi

- Hjernetumor

- Kræft i mund eller hals

- Som følge af medicinering, mm.

 

Følger af synkeproblemer kan være underernæring, lungebetændelse eller dødsfald. Samtidig kan den ramte isolere sig som følge af

synkeproblemet.

 

Tiltag som forbedrer synkefunktionen er viden om synkefunktionen anatomi, lejring, føde og væskes konsistens, omgivelser og hvordan der støttes i

spisningen.

JEG TILBYDER


Lifestyle Redesign

Undervisning for ergoterapeuter

Få viden om hvordan en Lifestyle redesign gruppe opstartes og får succes. Hvordan foregår Lifestyle Redesign helt nede på  'gulv-niveau'?

Få tilrettelagt Lifestyle Redesign for din patientgruppe...

Kontakt

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Dysfagi - Synkeproblemer

Fagligt personalemøde for SSH/SSA

Oplæg for ergoterapeuter

Fagligt personalemøde for SSA/SSH:

Hvordan opdager vi at der er synkeproblemer? Hvad kan vi gøre for at forbedre synkefunktionen - i en travl hverdag?

For ergoterapeuter:

Hvordan støttes plejepersonalet i at efterleve anbefalinger mod synkeproblemer? Hvordan støttes plejepersonalet i at udføre og implementere udførelse af dysfagiscreening?

Kontakt

Kognitiv træning

Undervisning for ergoterapeuter

Viden for ergoterpeuter om de oftest sete kognitive dysfunktioner. Hvordan undersøger og træner vi? Hvordan bruger vi vores terapeutrolle som træningsredskab? Hvordan formidler vi til plejepersonale så kognition trænes i ADL?

Kontakt