mail@just-christensen.dk

Ergoterapeut

Marie Louise Just Christensen

Lifestyle Redesign

Lifestyle Redesign er et koncept som specielt er velegnet til ufrivilligt ensomme ældre, ældre som har mistet deres netværk, eller ældre som har mistet.

Lifestyle redesign udføres i grupper hvor hverdagens glæder og udfordringer diskuteres og der afprøves aktiviteter.

I praksis mødes 8-12 deltagere som udgangspunkt en gang om ugen i to timer, hvor dagsordenen byder på oplæg, diskussioner og refleksion over

de forskellige indholdstemaer indenfor begreberne aktivitet, person og omgivelser.

 

Som minimum strækker forløbet sig over 6 måneder og bedst over 9 måneder.

Temaet om Aktivitet: Er møder omhandlende aldring, sundhed målsætning, livshistorie, energi i løbet af dagen.

Temaet om Person: Er møder omhandlende fysisk aktivitet, hukommelsen, søvn, måltidet.

Temaet om Omgivelser: Er møder omhandlende sikkerhed og tryghed i og udenfor hjemmet, sociale relationer, mestring af sorg og tab, traditioner og

kulturer.

 

Erfaring viser at deltagerne kan blive mindre afhængige, får større selvtillid og større netværk.

Dét at høre om hinandens udfordringer har stor betydning for deltagerne og medvirkede til, at de er begyndt at tro mere på sig selv og deres egen

formåen. De får øjnene op for, at der er andre i samme situation som dem selv. 

Jeg tilbyder undervisning for ergoterapeuter i hvordan en Lifestyle redesign gruppe opstartes og får succes. Hvordan foregår Lifestyle Redesign helt nede på 'gulv-niveau'? Hvordan kan I tilrettelægge et Lifestyle Redesign forløb for jeres patientgruppe?

Undervisningen er en hel dag på jeres arbejdsplads og jeg anbefaler opfølgende supervision som vi aftaler individuelt.

 


Lifestyle Redesign i et dansk perspektiv

Gør noget - få det godt

Ergoterapi - Lifestyle Redesign - Let Alzheimers Demens

JEG TILBYDER

Lifestyle Redesign

Undervisning for ergoterapeuter

Få viden om hvordan en Lifestyle redesign gruppe opstartes og får succes. Hvordan foregår Lifestyle Redesign helt nede på  'gulv-niveau'?

Få tilrettelagt Lifestyle Redesign for din patientgruppe...

Kontakt

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Dysfagi - Synkeproblemer

Fagligt personalemøde for SSH/SSA

Oplæg for ergoterapeuter

Fagligt personalemøde for SSA/SSH:

Hvordan opdager vi at der er synkeproblemer? Hvad kan vi gøre for at forbedre synkefunktionen - i en travl hverdag?

For ergoterapeuter:

Hvordan støttes plejepersonalet i at efterleve anbefalinger mod synkeproblemer? Hvordan støttes plejepersonalet i at udføre og implementere udførelse af dysfagiscreening?

Kontakt

Kognitiv træning

Undervisning for ergoterapeuter

Viden for ergoterpeuter om de oftest sete kognitive dysfunktioner. Hvordan undersøger og træner vi? Hvordan bruger vi vores terapeutrolle som træningsredskab? Hvordan formidler vi til plejepersonale så kognition trænes i ADL?

Kontakt